Registrácia 10km

Cerová Trail

10 km

Propozície

 • Štart: o 11.00
 • Štart: Amfík Partizánska Lúka
 • Propozície

Iné

 • Parkovanie mimo areálu: mapka
 • V priestore štartu je šatňa
 • V cieli je občerstvenie

Štartovné číslo

 • Miesto výdaja čisla: Partizánska lúka
 • Prezentácia 45-15 pred štartom
 • Súhlas s podmienkami

Súťažné kategórie

 • Jednotlivci: Muži, Ženy
 • Tímy (3+): Čas najrýchlejších 3
 • Ceny: prví traja v kategórii

Trať

 • Členitý chodník 50 %, zvážnica 50 %
 • Prevýšenie: 150 m
 • Občerstvenie na trati: 1x

Podmienky účasti

Cerová Trail Trasa

Od štartu približne na 2 km pri prvom jazere na Železnej Studničke sa odbočí vpravo na širokú zvážnicu (C). Z nej sa na 3 km odbočí pri Smerovníku na Cérovu single trail dráhu (C) po ktorej sa beží smerom na Kačín. Na 5 Km sa z trailu odbočí a vybehne sa na širokú zvážnicu, kde je občerstvovacia stanica a otočka. Následne sa beží po širokej lesnej zvážnici dolu kopcom späť na Železnú Studničku a následne na Partizánsku Lúku. Celkové prevýšenie je 250 m


Zvýšenie štartovného o

Zvýšenie štartovného o:
Dátum Štartovné
Do 1.8. 10€
Do 20.9. 12€
Na mieste 15€

Partneri

Tieto preteky realizujeme s partnerskou podporou