Registrácia 2km

Partizánska Trail

2,5  km

Propozície

 • Štart: o 12:00
 • Štart: Amfík Partizánska Lúka
 • Propozície

Iné

 • Parkovanie mimo areálu: mapka
 • V priestore štartu je šatňa
 • V cieli je občerstvenie

Štartovné číslo

 • Miesto výdaja čisla: Partizánska Lúka
 • Prezentácia 45-15 min pred štartom
 • Prevod na inú osobu za 5 €

Súťažné kategórie

 • Jednotlivci: Muži, Ženy
 • Ceny: prví traja v kategórii

Popis trasy

 • Členitý chodník 50 %, betón 10 %, zvážnica 40 %
 • Prevýšenie: 53 m
 • Občerstvenie: cieľ

Podmienky účasti

Partizánska Trail Trasa

Štart a cieľ je v Amfiteátri na Partizánskej Lúke, 400 m sa beží po betóne smer Klepáč, kde sa pred Mlynom odbočí na lesnú cestu po ktorej sa beží až po budovu Mestské Lesy kde na 1 km sa odbočí cez mostík, prejde sa cez Cestu Mládeže na druhú stranu, kde začína trailový chodník, ktorý vedie až k Amfiteátru. Trasa má mierne prevýšenie - 32 m a je vhodná pre rekreačných, začínajúcich bežcov a rodiny s ďeťmi.

Štartovné

Zvýšenie štartovného o:
Dátum Štartovné
Do 1.8. 5€
Do 20.9. 7€
Na mieste 8€