Registrácia 5km

Železná Trail

5  km

Propozície

 • Štart: o 12:00
 • Štart: Amfík Partizánska Lúka
 • Propozície

Iné

 • Parkovanie mimo areálu: mapka
 • V priestore štartu je šatňa
 • V cieli je občerstvenie

Štartovné číslo

 • Miesto výdaja čisla Partizánska Lúka
 • Prezentácia 45-15 pred štartom
 • Prevod na inú osobu za 5 €

Súťažné kategórie

 • Jednotlivci: Muži, Ženy
 • Tímy (3+): Čas najrýchlejších 3
 • Ceny: prví traja v kategórii

Popis trasy

 • Členitý chodník 50 %, zvážnica 50 %
 • Prevýšenie: 53 m
 • Občerstvenie: cieľ

Podmienky účasti

Železná Trail Trasa

Štart je v Amfiteátri na Partizánskej Lúke, odkiaľ sa beží 400m po Mlyn Klepáč kde sa odbočí na lesnú zvážnicu ktorá ústi pred Železnou Studničkou. Trasa vedie popri jazere a na jeho konci - 2 km je otočka. Beží sa po obvode jazera smer Partizánska Lúka. Na prvej lúke za Železou studničkou sa prejde na kľukatý lesný trailový chodník, ktorý vedie až po Amfiteáter. Trasa má mierne prevýšenie 53 m a je vhodná pre rekreačných a začínajúcich bežcov.

Štartovné

Zvýšenie štartovného o:
Dátum Štartovné
Do 1.8. 8€
Do 20.9. 10€
Na mieste 12€