PRÍRODA

  • Narodili sme sa do prírody. Pohybom v nej čerpáme energiu a pokoj do ďalších aktivít

Karpaty Eco-Trail-Festival chce

  • Podporiť športovanie a pohyb v prírode pre každú kondičnú úroveň
  • Mobilizovať a aktivizovať ľudí k ochrane životného prostredia
  • Viesť ľudí k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu

Kontakt

  • info@karpatyrun.sk
  • 0905 599 435

Vidíme sa v lese 🙂

Richard Voda

Organizátor:
Hojta  o.z.
Cesta na Klanec 44/a
841 03 Bratislava