KarpatyRun 2023 Tlačová Správa

Už po piatky krát sa v Malých Karpatoch dňa 30.9.2023 úskutočnil KarpatyRun – festival pohybu v prírode, ktorý je určený pre aktívnych a rekreačných bežcov a turistov. V roku 2023 sa na trásách 5, 10, 15, 20, 30 a 50 km zúčastnilo spolu viac ako 250 účastníkov zo 7 krajín. 

Štart a cieľ bol už tradične na Malokarpatskom námestí. Mestská časť Lamač poskytla priestor a zázemie pre preteky,  Bratislavský  Samosprávny Kraj cez dotačnú schému podujatie finančne čím podporil kvalitu podujatia a aktívny pohyb obyvateľov Bratislavskej župy v krásnej Malokarpatskej prírode.

Lesné trasy viedli ikonickými miestami Malých Karpát cez Kačín, Písany Kameň,  Malý Slavín,  Biely Kríž,  Málinecký vrch, Sekyl, Uhliarka. Každý účastník dostal ako odmenu spomienkovú drevenú medailu. 

Partner podujatia VŠZP poskytol zdarma všetkým účastníkom a obyvateľom Lamača možnosť otestovať svoje vitálne parametre.

Choose Language »